Blog over sport en recreatie

Sportveld aanleggen: wat komt erbij kijken?

Sportveld aanleggen: wat komt erbij kijken? 

Voor het aanleggen van een sportveld zijn er tal van zaken waar men rekening mee moet houden. Enkele zaken hiervan worden in dit stukje tekst besproken: de plaats, de bedrijven die dit doen zoals Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek en de kosten. 

Plaats

Een sportveld vereist afdoende ruimte. Voor een voetbalveld is zeker een lengte van 100 meter nodig, voor een looppiste (al dan niet met stadion) is 200 meter nodig, enzovoort. Het kiezen van de plaats waar de aanleg van het sportveld moet komen, is dus belangrijk om vooraf te bekijken. Het is ook mogelijk om een multifunctioneel sportveld aan te leggen, dit wil zeggen: een sportveld dat gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden; bijvoorbeeld een voetbalveld met daaromheen een atletiekpiste en ernaast een baan om ver te springen. Voor zo'n multifunctioneel sportveld is waarschijnlijk wel een groter oppervlak nodig (maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn). 

Aanlegbedrijven 

Voor het aanleggen van een sportveld zijn geschikte bedrijven nodig. Een aannemer zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Er zullen bedrijven nodig zijn voor het storten van het beton, maar ook voor de aanbouw van de kantine of voor de plaatsing van het grasveld. Ieder bedrijf heeft zijn specifieke functie wat betreft de aanleg van een sportveld.  

Kosten 

Een sportveld aanleggen is zeker niet goedkoop. De gemeente moet instemmen met de aanbouw en betaalt vaak zelf de kosten. De te kopen oppervlakte en de in te huren bedrijven zorgen voor de grootste kosten. Ook kan het zijn dat er nog geen weg naar het sportveld loopt. Dan moet een nieuwe infrastructuur aangelegd worden, wat een hoop extra geld kost. Denk hierbij aan asfalt, stoplichten... Maar al die gemaakte kosten hebben dan wel het voordeel dat de inwoners er gelukkiger door worden en kunnen gaan sporten wanneer ze willen. Bovendien is het meestal zo dat de sporters lidgeld betalen voor de club waartoe ze behoren, en dat lidgeld wordt deels gebruikt om de investering van het sportveld terug te kunnen betalen. Al bij al biedt het aanleggen van een sportveld, naast de kosten, zeker veel voordelen op.  Geconcludeerd kan worden dat een sportveld aanleggen tal van zaken met zich meebrengt. De plaats is zo wat het grootste ding: eerst moet gekeken worden wat voor soort sportveld er moet komen, daarna kunnen er plannen gemaakt worden van waar dat veld precies moet komen op de beschikbare oppervlakte. Verschillende bedrijven zullen hun steentje hierin bijdragen. Het aanleggen van een sportveld kost best veel geld, maar de inwoners worden gelukkiger en dat is ook veel waard.


Delen